Project management

Projectmanagement

ICT-projecten hebben vaak grote impact op organisaties, op zowel functioneel als financieel vlak.

Om uw ICT-projecten in de juiste banen te leiden gebruiken wij een projecten portal, hier worden alle project-stappen, verantwoordelijke, gecalculeerde uren en statussen bijgehouden. Per project kunt u precies zien waar het staat, wat de begroting is, geplande oplever-data etc. Daarnaast heeft u de mogelijkheid realtime vragen in te schieten en onze uren staat te volgen. Wij gebruiken dezelfde tool om de juiste taken bij de juiste medewerker te plaatsen en te zorgen dat de oplever afspraken nagekomen worden.

Vaak is er in ICT bedrijven veel onduidelijkheid en miscommunicatie over factoren in de projecten, zoals over de kosten en de tijd. Bij SBA wordt daarom het project aangesloten op het bedrijfsproces om deze complicaties te vermijden. Daarna offreren wij het project op basis van dit proces, waardoor alle kosten van het project duidelijk en begrijpelijk zijn.

billionphotos-1205117-512x512