Projects - Sign Applicatie for SBA

Sign Applicatie for SBA


Project Description

Een online document tekenprogramma ontwikkeld als een intern project door SBA. Na het gebruikmaken van verschillende programma’s om online documenten te laten tekenen, bleken de functionaliteiten niet aan te sluiten bij de eenvoud die SBA verlangt.

Met deze gedachte is besloten om een eigen tekenprogramma op te zetten. Binnen de web applicatie kunnen documenten worden opgesteld met HTML en CSS, met daarbij de mogelijkheid om een unieke achtergrond toe te voegen met bedrijfsinformatie. Met één druk op de knop kan het document naar verschillende mensen worden gestuurd om ondertekend te worden. Als alle gewenste personen het document hebben getekend, wordt het document officieel gemaakt en wederom verspreid onder de betrokken personen.

De web applicatie brengt eenvoud en flexibiliteit doordat documenten online bewerkt kunnen worden, gekopieerd vanaf een vorig document en automatisch kunnen worden verstuurd.