Blog

Back to Blog

SBA en Hogeschool Rotterdam organiseren online stagemarkt voor techniekstudenten

De coronacrisis maakt ook het vinden van stageplekken lastiger. Het fysiek samenkomen op locatie is niet mogelijk, daarom hielp SBA bij de organisatie van Student in Bedrijf – een online netwerkevent rond stages en afstudeeropdrachten voor studenten en bedrijven in opdracht van de Hogeschool Rotterdam.

“Een jaar geleden is Hogeschool Rotterdam | RDM Centre of Expertise (een facilitator voor samenwerkingsprojecten tussen onderwijs, onderzoek en bedrijven) gestart met de organisatie van een instituut overstijgende stagemarkt voor de technische opleidingen. De organisatie van het oorspronkelijk fysieke evenement was in volle gang, maar Corona gooide roet in het eten en dus we moesten in allerijl op zoek naar een online oplossing.

Gezien de grote aantallen in deelnemende studenten en bedrijven werd het handmatig matchen van deze twee zeer tijdrovend en nagenoeg onmogelijk. Daarom waren wij in een ICT partner op zoek iemand die een product kon creëren die voldeed aan deze specifieke wensen en ideeën. SBA realiseerde een product waarbij het matchen van studenten en bedrijven volledig automatisch verliep in onze eigen beveiligde en vertrouwde Microsoft Teams omgeving. Vanuit dit product werden de studenten automatisch in zogenoemde rondetafelgesprekken gebeld, alsook verwijderd, en kregen zij vooraf en achteraf de mogelijkheid om deel te nemen aan webinars. En dit allemaal binnen zeer korte tijd. Wij zijn erg tevreden over het afgeleverde product en de prettige samenwerking.”

Hogeschool Rotterdam | RDM Centre of Expertise

Ook opzoek naar een online oplossing voor het automatisch samenbrengen van mensen binnen uw eigen Microsoft Teams? Neem gerust contact op!

 

Back to Blog